Stop jou Skuld-Stres

Kry jou skuld onder beheer sodat jy kan aangaan met jou lewe

Skakel, “please call me” of Whatsapp: 060 787 2801

Weskus franchise. Landwye diens

 Vir Covid-19 info vanaf die Regering se Webwerf – KLIEK HIER

Wat is die verskil tussen skuldberading, skuld konsolidering, administrasie, en sekwestrasie?

Skuldberading verskil merkbaar van skuld konsolidering, administrasie en sekwestrasie. Vir baie mense is konsolidasie nie ‘n haalbare opsie nie, en administrasie of sekwestrasie is te erg.

Dit is wat elkeen behels –

Skuldberading:

Die herstrukturering van persoonlike skuld, deels deur onderhandeling met skuldeisers, en deels met die betrokkenheid van die hof. Die herstrukturering maak voorsiening daarvoor dat jou lewe kan aangaan sonder ingrypende veranderinge, en dat jy jou skuldlas stelselmatig kan afwerk.

Administrasie:

Dis ‘n opsie wat nie meer baie uitgeoefen word nie. Eerstens is dit slegs vir kleiner skuldlaste – met ‘n totaal van minder is R50,000. Jou terugbetalings word wel heelwat minder, maar die oorbetalings aan krediteure geskied net elke drie maande. As sulks bly die rente oploop tussen betalings, en dit kan baie jare neem voordat jy die skuld uiteindelik klaar betaal.

Sekwestrasie:

Dit behels die verkoop van alle persoonlike bates om skuldlaste (gedeeltelik) te dek. Na sekwestrasie het jy letterlik niks, en jy kan geen finansiering vir ‘n voertuig kry binne die komende 5 jaar nie (daarna kan jy die hof nader vir ‘n rehabilitasie-bevel).

Sekwestrasie is ‘n “finale oplossing” vir mense wat groot verliese gelei het. Om dit moontlik te maak moet die verdediger ten minste 15% voordeel kan aanbied vir die skuldeisers, en die regsproses is ook nie goedkoop nie.

Skuld konsolidering:

Afhangende van jou finansiele situasie en vaste bates, kan jou bank ‘n lening toestaan waarmee jy jou ander skuld kan delg. Jy sal egter vir die bank moet kan bewys dat jy sekuriteit kan aanbied (gewoonlik vaste eiendom) vir die geleende bedrag. Dit word gewoonlik gedoen as ‘n addisionele verband op bestaande eiendom,en ook net indien daar genoeg van ‘n verskilk tussen die huidige uitstaande verband/e en die gevraagde verbandtotaal is.

Stel u belang in skuldberading?

Kontak ons vir ‘n Gratis Assessering en/of Aansoek – Kliek Hier